Trieste: Castello San Giusto

IT: Ciao a tutti!
Anche se siamo immersi nella pioggia, oggi è venerdi! Tempo fa in un libro avevo visto le foto del castello di San Giusto di Trieste e lo volevo andare a vedere. Qualche settimana fa, una domenica, finalmente con Piero siamo riusciti ad andare a Trieste. Mi ha sorpreso la vista a 360 gradi sulla città. Come dimora storica, è stato restaurato negli anni duemila. La costruzione inizia nel XIV secolo, tra guerre, dominazioni veneziane e austriache, venne completato nel 1630. Il castello fu residenza dei capitani imperiali austriaci fino alla fine del ‘700, poi caserma. Negli anni trenta passò in proprietà al Comune, diventando Museo del Castello – Armeria. Nel castello spesso organizzano delle mostre, spettacoli teatrali e concerti.
Abbiamo fatto il giro completo sopra le mura, per vedere tutta la città dal alto. Poi siamo andati anche a vedere il museo dentro il castello, ma sono rimasta delusa, mi aspettavo di più, visto che è un luogo importante. Nel museo c’è una stanza con qualche quadro e altre 3 stanze con le armi. L’unica cosa del museo che mi è piaciuta tantissimo è stato un affresco sul soffitto di una stanza. Accanto al castello c’è anche la cattedrale di San Giusto, ma abbiamo dimenticato di visitarla e mi sono ricordata quando ormai era già tardi, cosi dovremo ritornare. Vi lascio con le foto del castello e del mio outfit per quella giornata.
Buon weekend a tutti!

EN: Hello!
Even though we are immersed in the rain, today is Friday! Some time ago, in a book I had seen pictures of the castle of San Giusto in Trieste and I wanted to go see it. A few weeks ago, on a Sunday, with Piero finally we get to go to Trieste. I was surprised by the 360-degree views of the city. As historic home has been restored in the 2000s. The construction started in the XIV century, between the wars, Venetian and Austrian domination, was completed in 1630. The castle was the residence of the Austrian imperial captains until the end of ‘700, then barracks. In the thirties became the property of to the Municipality becoming the Castle Museum – Armoury. In the castle often organize exhibitions, theater performances and concerts.
We have done the full tour above the walls, to see the whole city from the top. Then we also went to see the museum inside the castle, but I was disappointed, I expected more, since it is an important place. In the museum there is a room with some paintings and 3 other rooms with weapons. The only thing of the museum that I liked a lot was a frescoes on the ceiling of a room. Next to the castle there is also the Cathedral of San Giusto, but we forgot to visit and I remembered when it was already late, so we’ll have to come back. I leave you with the photos of the castle and my outfit for the day.
Have a great weekend everyone!

SI: Zivijo!
Ceprav smo potopljeni v dezju, danes je petek! Pred nekaj casa, v eni knjigi sem videla slike gradu San Giusto v Trstu in sem ga hotela iti pogledati. Pred nekaj tedni, eno nedeljo, z Pierotom smo na koncu sli v Trst. Bila sem presenecena nad razgledom 360 stopinj nad mestom. Kot zgodovinski dom je bila obnovljena v letu 2000. Gradnja gradu se je zacela v XIV. stoletju, med vojnami, benesko in avstrijsko oblastjo, je bila koncana leta 1630. Grad je bil bivalisce avstrijskih imperialnih kapitanov do konca ‘700, nato vojasnice. V tridesetih letih je postala last obcina in postane grad muzej. V gradu pogosto organizirajo razstave, gledaliske predstave in koncerte.
Naredli smo si cel krog na grajskimi zidovi, da bi videli celotno mesto z vrha. Potem sva si sla ogledati muzeja v notranjosti gradu, vendar sem bila razocaran, pricakovala sem vec, saj je pomembno mesto. V muzeju se nahajaa soba z nekaj slikami in se trije drugi prostori z orozjem. Edina stvar muzeja, ki mi je bila vsec je bila velika freska na stropu sobe. Zraven gradu je tudithe katedrala San Giusto, vendar smo si jo pozabili ogledati in sem se spomnila, ko je bilo ze prepozno, tako da se bomo morali vrniti. Puscam vas s fotografijami gradu in mojim outfitom za ta dan.
Prijeten vikend vsem!

BIH/HR/SR: Dobar dan!
Iako smo u kisi, danas je petak! Prije nekog vremena, u jednoj knjizi sam videla slike dvorca San Giusto u Trstu i zelela sam si ga vidjeti. Prije nekoliko sedmica, jedne nedelje, s Piero smo konacno otisli u Trst. Bila sam iznenadjena nad pogledom na mjesto na 360 stupnjeva. Kao povijesna kuca je obnovljen u godini 2000. Gradnja poela u XIV. stoljecu, izmedju ratova, venecijske i austrijske vladavine, zavrsena je u godini 1630. Dvorac je bio rezidencija austrijskih carskih kapetana do kraja ‘700, a zatim kasarne. U tridesetim godinama posatao je vlast opcine i tako je postao Muzej. U dvorcu cesto organiziraju izlozbe, pozoristne predstave i koncerte.
Napravili smo cijelu turneju po zidovima da vidimo cijeli grad sa vrha. Onda smo otisli u posjetu muzeja unutar dvorca, ali sam bila razocarana, ocekivala sam vise ipak je vazno mjesto. U muzeju se nalaze soba s nekoliko fotografija i 3 druge prostorija muzeja sa oruzjem. Jedina stvar koja se mi je veoma dopala su bile freske na strupu prostorije. Pored dvorca San Giusto se nalazi i Katedrala, ali smo ju zaboravil posjetiti i sjetila sam se kad je bilo prekasno, tako da cemo se morati vrati. Ostavljam vas sa slike dvorca i mojim outfitom za taj dan.
Zelim vam prijatan vikend!

By: Dragana Radosevic

IMG_1337
IMG_1343
IMG_1345
IMG_1348
IMG_1351
IMG_1355
IMG_1359
IMG_1363
IMG_1364
IMG_1368
IMG_1375
IMG_1376
IMG_1378
IMG_1382
IMG_1384
IMG_1387
IMG_1390
IMG_1402
IMG_1416
IMG_1829
IMG_1832
IMG_1835
IMG_1844
IMG_1849
I was wearing:
Jeans, shirt and necklace – H&M
Poncho – Denny Rose
Sneakers – Geox
Sunglasses – Lacoste
Bag – No brend

image_pdfScarica